نمایندگی ، سرمایه گذاری ، اخذ نمایندگی ، اعطای نمایندگی ، دریافت نمایندگی ، نمایندگی فروشگاه زنجیره ای ، شغل پرسود ، نمایندگی معتبر ، سرمایه گذاری پرسود ، کسب و کار پرسود ، تاسیس سوپرمارکت ، تاسیس شرکت ، ایجاد شرکت